ประวัติศาสตร์นฤมิตศิลป์ /

ผู้แต่ง
พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
745.4 พ283ป 2547
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
632 หน้า : ภาพประกอบ