จิตวิทยาการประชุม อบรม สัมมนา /

ผู้แต่ง
นิรันดร์ จุลทรัพย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2