พจนานุกรมออกซฟอร์ด-ริเวอร์ บุ๊คส์ อังกฤษ-ไทย

ผู้แต่ง
ปรีมา มัลลิกะมาส
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ดวงกมล, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1