เจาะเวลาหาอดีตหลักฐานประวัติศาสตร์ไทย /

ผู้แต่ง
แถมสุข นุ่มนนท์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1