56 วัน 7 ราตรี ปฏิบัติการชำระโลก สู่ยุคพลังงานใหม่ /

ผู้แต่ง
ปริญญา ตันสกุล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
113 ป458ห 2547
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : จิตจักรวาล, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
184 หน้า