อธิบายสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยไทย /

ผู้แต่ง
บุญสิริ สุวรรณเพ็ชร์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ดวงกมล, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1