พระจันทร์สีน้ำเงิน /

ผู้แต่ง
สุวรรณี สุคนธา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ศิลปาบรรณาคาร, 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2