ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาและการปกครองคณะสงฆ์ไทย /

ผู้แต่ง
เฉลิมพล โสมอินทร์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3186 ฉ422ป 2546
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สูตรไพศาล, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
276 หน้า