7 มหาราช /

ผู้แต่ง
ศิริวรรณ คุ้มโห้
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : เดอะบุคส์, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1