ปัญหาและสาเหตุการไม่เข้าวัดของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2546 /

ผู้แต่ง
ประพิศ โบราณมูล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1