การนำหลักจริยธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักศึกษารายวิชาชีพครูในมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานช้าง ปีการศึกษา 2546 /

ผู้แต่ง
พระมหาทวีศักดิ์ ทีปธมฺโม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 294.3144 ท228ก 2547
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
71 หน้า : ตาราง, กราฟ ; 30 ซม.