รายงานการวิจัยการพัฒนารูปแบบบ้าน วัด โรงเรียนในการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ผู้แต่ง
ธนพรรณ ธานี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : คลังนานาวิทยา, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1