รายงานการวิจัยการพัฒนารูปแบบบ้าน วัด โรงเรียนในการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ผู้แต่ง
ธนพรรณ ธานี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 294.3135 ธ152ก 2544
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : คลังนานาวิทยา, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
119 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.