การประเมินผลสัมฤทธิ์การฝึกสอนของพระนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2546 /

ผู้แต่ง
พระครูสุนทรธรรมโสภณ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1