ศิลปเจดีย์วัดในจังหวัดเชียงใหม่กับการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว /

ผู้แต่ง
อัครชัย ชัยแสวง
Corporate Author
เอมอร อินทนนท์, บวร แก้วราช
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 294.31872 อ473ศ 2546
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
88 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.