มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม /

ผู้แต่ง
จิราภรณ์ คชเสนี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1