คุณแม่สืบสะเด็ด : นัดเล่น ๆ กับความตาย /

ผู้แต่ง
วอลแมน, ไอยเลท
Corporate Author
อธิะธัช สาทรกิจ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
น ว367ค 2546
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : แบร์ พับลิชชิ่ง, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
224 หน้า