ปมปริศนาสึนามิ /

ผู้แต่ง
พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ออฟเซ็ท เพรส, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2