เหนืออิทธิพลครอบงำ /

ผู้แต่ง
กฤษณมูรติ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิอันวีกษณา, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1