การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักเรียนตาบอดชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องธรรมชาติน่ารู้ /

ผู้แต่ง
สยาม คุณเศษ
Corporate Author
รมณีย์ วิสุทธิพันธุ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : [ม.ป.พ.], 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1