สถิติเพื่อการวิจัย : มุ่งสู่การปฏิบัติ /

ผู้แต่ง
อนุรักษ์ โชติดิลก
Corporate Author
สุนี โชติดิลก
ภาษา
Thai
เลขเรียก
531.12 อ199ส 2547
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : วิรัตน์ เอ็ดดูเคชั่น, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
218 หน้า : ตาราง