ประเพณีเกี่ยวกับชีวิตแต่งงาน /

ผู้แต่ง
อนุมานราชธน, พระยา
Corporate Author
เสฐียรโกเศศ,นามแฝงดูที่ อนุมานราชธน,พระยา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
392.5 อ197ป 2539
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ศยาม, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
Physical description
190 หน้า ; 21 ซม.