คัมภีร์วิสุทธิมรรค /

ผู้แต่ง
พระพุทธโฆสเถระ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ประยูรวงศ์พริ้นติ้ง, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 5