คัมภีร์อภิธานวรรณา /

ผู้แต่ง
พระมหาสมปอง มุทิโต
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1