รัตนมงคลคำฉันท์ : เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ /

Corporate Author
กรมศิลปากร สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1