ประวัติศาสตร์ไทย : ยุคกรุงธนบุรีถึงกรุงรัตนโกสินทร์ /

ผู้แต่ง
ดนัย ไชยโยธา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
959.34 ด123ป 2546
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
326 หน้า : ภาพประกอบ