การเจริญสติปัฏฐาน 4 /

ผู้แต่ง
ยุพา อร่ามกุล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ทิพยวิสุทธิ์, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1