การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องความสุขตามทัศนะปรัชญาสุขนิยมกับพระพุทธศาสนาเถรวาท = A Comparative Study of Happiness in Hedonism and Theravada Buddhism /

ผู้แต่ง
พระมหาจรัญ คมฺภีโร (อับแสง)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 จ154ก 2547
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฉ) 139 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.