การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องแนวความคิดเชิงจริยศาสตร์ในมงคลสูตร = An Analytical Study of the Concept of Ethics in Manggala Sutta /

ผู้แต่ง
พระมหาประเสริฐ ญาณสีโล (ธรรมจง)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3013 ป418ก 2547
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ) 162 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.