การศึกษาวิเคราะห์หลักจริยธรรมในพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว = An Analytical Study of Ethical Principles in the Works of King Rama VI /

ผู้แต่ง
บุญช่วย ศรีเปรม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3188 บ424ก 2548
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฉ), 87 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.