ฆ่ามันซะ! อย่าให้มันโต /

ผู้แต่ง
โอเอะ, เคนซาบุโร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1