การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องบาปตามคำสอนของพระพุทธศาสนา = An Analytical Study of Papa in Buddhism /

ผู้แต่ง
พระพิเชษฐ์ ปริเชฏฺโฐ (ป่าจันทร์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3122 พ654ก 2546
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
158 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.