การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องบาปตามคำสอนของพระพุทธศาสนา = An Analytical Study of Papa in Buddhism /

ผู้แต่ง
พระพิเชษฐ์ ปริเชฏฺโฐ (ป่าจันทร์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1