การศึกษาวิเคราะห์พุทธปรัชญาและพุทธศิลป์จากภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องบาลีชาดกวัดเครือวัลย์วรวิหาร /

ผู้แต่ง
พระมหาอำพล บุดดาสาร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3187 อ692ก 2546
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(1-9), 336 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.