นักธุรกิจกับหลักคำสอนเรื่องกรรม /

ผู้แต่ง
พระมหาอำพรรณ อภิวโร (คำหาญ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3122 อ691น 2548
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ญ), 150 หน้า ; 30 ซม.