การศึกษาบทบาทของอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ในการเผยแผ่พุทธธรรม = A Study of Ajarn Sujin Boriharnwanaket's Role in Propagation of Buddha Dhamma /

ผู้แต่ง
พระธนนาถ นิธิปุญฺโญ (พลกรรณ์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.317 ธ144ก 2547
พิมพ์ลักษณ์
พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(1-11) 266 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.