การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องอัพยากตปัญหา (ปัญหาที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงพยากรณ์) = An Analytical Study on Avyakata (The Buddha's Unanswered Questions) /

ผู้แต่ง
ฐานิสรา ประธานราษฎร์นิกร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1