การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องอัพยากตปัญหา (ปัญหาที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงพยากรณ์) /

ผู้แต่ง
ฐานิสรา ประธานราษฎร์นิกร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3182 ฐ228ก 2548
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(1-14) 201 หน้า ; 30 ซม.