วัฒนธรรมหมู่บ้านไทย /

ผู้แต่ง
ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
Corporate Author
พรพิไล เลิศวิชา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สร้างสรรค์, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2