ญาโณทยปกรณ์ : การให้ยามกาลชาตา จาณักยคัมภีร์ /

ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3092 ญ339 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : [ม.ป.พ.], 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
201 หน้า : ภาพประกอบสี