สารัตถะแห่งพระอภิธรรมปิฎก /

ผู้แต่ง
จำนง คันธิก
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ธนาเพรส แอนด์ กราฟฟิค, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2