200 ปี พม่าในล้านนา /

ผู้แต่ง
ลัดดาวัลย์ แซ่เซียว
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1