อารมณ์ขันของวิลาศ มณีวัต /

ผู้แต่ง
วิลาศ มณีวัต
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : เอมี่ เทรดดิ้ง, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1