คำพ่อสอน : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน

ผู้แต่ง
ภูมิพลอดุลยเดช,
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สายส่งศึกษิต, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3