ท้องถิ่นพัฒนากับโลกาภิวัฒน์ วิกฤตโลก วิกฤตไทย อะไรคือทางรอด /

ผู้แต่ง
ชัชวาล ปุญปัน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1