เจ้าชายไม่วิเศษ /

ผู้แต่ง
ปรีดา อัครจันทโชติ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
ย ป471จ 2548
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4
Physical description
240 หน้า : ภาพประกอบ