พระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้อย่างไร : กระบวนการเรียนรู้และพระวิริยะอุตสาหะ /

ผู้แต่ง
จิตรลดา ศิริรัตน์
Corporate Author
แม้นเดือน สุขบำรุง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3092 จ451พ 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : เลี่ยงเชียง, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
110 หน้า : ภาพประกอบสี, ตาราง