วัดประจำ 9 รัชกาลจักรีวงศ์ /

ผู้แต่ง
ทัศนีย์ ยาวะประภาษ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3135 ท365ว 2544
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
88 หน้า : ภาพประกอบสี