วัดประจำ 9 รัชกาลจักรีวงศ์ /

ผู้แต่ง
ทัศนีย์ ยาวะประภาษ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2