7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก /

ผู้แต่ง
สมฤทธี บัวระมวล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
001.9 ส276จ 2546
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : คุ้มคำ, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
224 หน้า ภาพประกอบ