ฆ่าปิดปาก /

ผู้แต่ง
คริสตี้, อากาธา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
น ค162ฆ 2545
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์บุ๊คส์เซ็นเตอร์, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
232 หน้า