ปราสาทกระต่ายจันทร์ /

ผู้แต่ง
จันทร์เจ้า
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3