บันทึกของเจ้าหญิง ตอน เจ้าหญิงอย่างนี้ก็มีด้วย /

ผู้แต่ง
คาบอท, เม็ก
ภาษา
Thai
เลขเรียก
น ค333บ 2547
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : แพรว, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
Physical description
231 หน้า