บันทึกของเจ้าหญิง ตอน ความรักของเจ้าหญิง /

ผู้แต่ง
คาบอท, เม็ก
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : แพรว, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4